Pride's Prejudice

Author: Misty Dawn Pulsipher
Publisher: Createspace
Publication Date: 2013
Pages: 310

Beth Pride really can't stand William Darcy who did not show himself in a good light when they first met each other, said by mild words. Beth wish to avoid him the most but because of intimate rapprochement of her best friend and William's best buddy, it's not possible to dodge him at all. So the only thing she can do is rethink her first impressions of William. But what if her wounded pride will not allow it?

"The connection we share in this life are fragile - wispy spider webs, easily swept aside with the crass bristle of circumstance."

I have completely fallen under the spell of Misty Pulsipher's writing style. Her books are just fabulous. I thoroughly love them for their atmosphere and characters as well as for the feelings that they awoke inside of me. All issues blows out of me when I read novels of hers. I always find myself utterly lost in their plots and I cannot even put them down for an instant moment.
I am so glad that I've found Pride's Prejudice as splendid as Persuaded. I would say that Persuaded was a little bit more melancholic story compared to facetious teasing of Beth and William in Pride's Prejudice. But I would recommend both books to you with exactly the same enthusiasm. Misty Dawn Pulsipher is truly talented writer. And her books belong to the best rmodern etellings of Jane Austen's novels I have ever read.

I really enjoyed the storyline of this book. It was fast-flowing and romantic without being too much. I also very appreciated that even if it was written upon Pride & Prejudice, it wasn't arid transcription of it. Misty Pulsipher created wholly new tale. She just used Jane Austen's novel as an inspiration and remaked it into a modern story. And it worked very well...

***
Beth Pride absolutně nemůže vystát Williama Darcyho, který se - mírně řečeno - zrovna nepředvedl v tom nejlepším světle, když se poprvé setkali. Beth si ze všeho nejvíce přeje vyhnou se mu, jenomže z důvodu intimního sblížení její nejlepší přítelkyně a Williamova nejlepšího kamaráda to zkrátka není možné. Jediné, co jí tedy zbývá, je přehodnotit své první dojmy z Williama. Co když jí to ale její zraněná pýcha nedovolí?

"It didn’t matter that he was pleasantly taller than she remembered, or that those eyes were the color of dark chocolate. She’d always preferred milk chocolate."

Misty Pulsipher si mě svým stylem psaní zcela podmanila. Její knihy jsou prostě báječné. Zbožňuji je pro jejich atmosféru a postavy, ale i pro pocity, které ve mně vyvolávají. Když je čtu, všechny problémy ze mě spadnou a já se docela ztrácím v jejich ději, aniž bych byla schopná je třeba i jen na malou chvíli odložit.

Jsem tak ráda, že jsem Knihu Pride's Prejudice shledala stejně úžasnou jako Persuaded. Řekla bych, že Persuaded je o něco více melancholickým příběhem ve srovnání s žertovným škádlením Beth a williama v Pride's Prejudice, ale obě knihy bych vám doporučila s naprosto stejným nadšením. Misty Dawn Pulsipher je opravdu nadaná autorka. A její knihy patří k těm nejlepším moderním převyprávěním románů Jane Austenové, jaké jsem kdy četla.

Opravdu jsem si užila děj této knihy. Bylo to rychle plynoucí a romantické čtení, které však nepůsobilo příliš přeslazeně. Také jsem velice ocenila, že ačkoli byl příběh napsán na základě románu Jane Austenové, není to pouze jeho suchopárný přepis. Misty Pulsipher vytvořila zcela nový příběh. Román Jane Austenové použila jen jako inspiraci k napsání moderního příběhu, který funguje dokonale...

Ratings: 5/5

Comments