Sunday, 29 November 2015

The Snow Queen

Title: The Snow Queen & Other Winter Tales
Author: Hans Christian Andersen
Publisher: Barnes & Noble
Publication date: 2015
Pages: 27

I love to read fairy tales very much but unfortunately I don't have a time to do so during the year. However, when it comes to Christmas and winter time, I always find some while to make it up because it is my pleasure to visit distant fairy-tale worlds since I was a little girl. And today I would like to tell you about one of those...

Who would not know the classic story of the Snow Queen from a pen of renowned Danish storyteller Hans Christian Andersen? It belongs to the most beloved stories of mine. And I am also a huge fan of the film that was based on this tale in 2002. There is something in the story that just grubs my heart. Something that induce goosebumps on my skin. It is frightening but in the very impressive way. It is also romantic and adventurous too. And then the story is beautifully told therefore the reader find himself completely lost in it no matter how old he is.

The Snow Queen is an original Danish fairy tale which was written by Hans Christian Andersen and was first published in 1844 on 21st of December in a book called New Fairy Tales. And one hundred and seventy-one years later this well-known story opens a beautiful book full of winter tales published by Barnes & Noble Leatherbound Classics thanks to which today's readers can enjoy this beauteous story about Kai and Gerda again.

"I can give her no greater power than she has already, said the woman; don't you see how strong that is? How men and animals are obliged to serve her, and how well she has got through the world, barefooted as she is. She cannot receive any power from me greater than she now has, which consists in her own purity and innocence of heart. If she cannot herself obtain access to the Snow Queen, and remove the glass fragments from little Kay, we can do nothing to help her."


Miluji čtení pohádek, naneštěstí mi na to ale během roku nezbývá příliš mnoho času. Nicméně o Vánocích a v zimním čase si vždycky najdu nějakou chvilku, abych si ztracený čas vynahradila, neboť už od dětství zbožňuji návštěvy vzdálených pohádkových světů. A dnes bych vám chtěla povědět o jednom z nich...

Kdo by neznal klasický pohádkový příběh o Sněhové královně z pera proslulého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena? Patří k mým vůbec nejmilejším příběhům. A jsem také velkým milovníkem jeho filmového zpracování, jež bylo podle něj natočeno v roce 2002. V tom příběhu je zkrátka něco, co mě chytá za srdce. Něco, díky čemuž mi vyvstává husí kůže. Velice působivým způsobem je tento příběh tak nějak děsivý, ale zároveň romantický a dobrodružný. A pak je také překrásně vyprávěn, díky čemuž se do něj čtenář zcela ponoří nehledě na to, kolik mu je let...

Sněhová královna je původní dánská pohádka napsaná Hansem Christianem Andersenem, jež byla poprvé vydána 21. prosince v roce 1844 v knize zvané New Fairy Tales. A nyní - po sto sedmdesáti jedna letech - tento tolik známý příběh znovu ožívá v nádherné knize plné zimních povídek vydané nakladatelstvím Barnes & Noble Leatherbound Classics, díky které si mohou příběh Kaie a Gerdy opětovně přečíst i dnešní čtenáři.

Ratings: 5/5

Friday, 27 November 2015

Five Things

Morning sun in my room...

I am really sorry that I didn't post anything since the last Five things. I have had some duties I had to do first. But I am back and I have a lot of nice blog posts to come. So stay tuned. And have a wonderful weekend...

I visited Winter Wonderland in London with my friend...

My lovely Bambi slippers...

I've gotten new bookshelf...

I love to walk around the city and peep through the windows of shops...

Friday, 20 November 2015

Five Things

A walk by the river in the Autumn sun...

More than four months past away since the last Five things post. I don't even know why I stopped making it but I guess that I needed some break. For now, though, I feel like to start it again so here I am with some of my favorite things from last week. I am happy to share them with you and I hope you like it...

Celebrating every day before Christmas with this sweet mug...

This book is my best company while traveling in the subway...

My lovely Bambi pendant. Isn't it adorable?

Frozen jelly candies...

Tuesday, 17 November 2015

everyday post| Looking For Pleasures

First of all I would like to thank to all of you for your supporting comments and friendly words you left behind down below the last everyday post. It really helped me feel good during the hard times. So thank you. I very appreciated it. You're the best... I can't believe that I am living in London for two weeks now. It's quite a long time, isn't it? I am not a Londoner yet, but at least I've found my little spot here. I still feel incredibly lonely but I am already able to remember why I came here which wasn't really easy for me at the beginning. And it means that I am slowly getting used for living in here. I still do not have a work yet. I actually haven't even started to look for it because I needed some time to acclimatize. But for now I feel like it's time to do it. But before I get to start with sending my CVs, I am here with a few pictures I took around the City while looking for pleasures...

Saturday, 14 November 2015

My True Love Gave to Me

Author: Collective of Authors
Publisher: Macmillan
Publication date: 2015
Pages: 355

I've came across this book when I was buying food in a grocery store. And I just couldn't resist to buy it because of the approaching Christmas. I've heard loads of mixed things about this book when it came out last year. Someone liked it, someone didn't. So I haven't had high expectations but it turned out to be surprisingly good at last. I really loved that book. It's consisted of twelve winter romance stories with a christmassy atmosphere written by the best authors in the Young Adult genre like Gayle Forman, David Levithan, Stephanie Perkins, Laini Taylor and others. My favourite story was the first one called Midnights by Rainbow Rowel. It was so lovable and sweet and the main characters were absolutely adorable. The reason I liked this story the most probably is that it seems so familiar to me. I experienced something similar but without the happy ending. So it really warmed my heart and I was very sad for it was so short. Then I also liked Angels in the Snow by Matt de la Peña. I've never read anything by him before but now I know that I really have to. The story he wrote was immensely touching and incredibly funny and it truly catched me...
I would say that this book finally persuaded me that even short stories can be profound and meaningful if they're narrated by author's heart. Although it's obviously quite hard to judge a book like this that was written by so many authors. The writing style has changed twelve times and all the stories were not of the same quality. Some were better than the others and vice versa. But all of them were somewhat magical. And I've found it greatly entertaining to be starting a new story and be in expectation what will happen this time. So I would definitely recommend My True Love Gave to Me to you. Especially to those of you who like the Christmas themed books as I do. Nothing really gets you into the festive mood as reading about Christmas time, am I right? So if you have a chance to read this book, go for it. You can trust me that it worth...

***

Na tuto knihu jsem narazila v obchodě při nakupování jídla, a protože se už blíží Vánoce, nemohla jsem si pomoct a koupila ji. Od té doby, co minulý rok poprvé vyšla, jsem o ní slyšela spoustu smíšených názorů. Někomu se líbila, někomu ne. A tak jsem před čtením neměla přehnaně vysoká očekávání, nakonec se ale kniha ukázala být překvapivě skvělou. Opravdu moc se mi líbila. Skládá se ze dvanácti zimně laděných romantických příběhů s vánoční atmosférou napsaných těmi nejlepšími autory žánru Young Adult jako jsou Gayle Forman, David Levithan, Stephanie Perkins, Leini Taylor a další. Mojí nejoblíbenější povídkou z této knihy byla hned první s názvem Midnights od Rainbow Rowell. Byl to tak milý a sladký příběh a oba hlavní hrdinové byli prostě rozkošní. Důvodem, proč se mi tento příběh líbil nejvíce, je asi ten, že se mi zdál tak nějak důvěrně známý. Zažila jsem kdysi něco podobného, ovšem bez šťastného konce. A tak mě tato povídka skutečně zahřála u srdce a bylo mi líto, že skončila tak rychle. Potom se mi také líbila povídka zvaná Angels in the Snow od Matta de la Peña. Nikdy dříve jsem od tohoto autora nic nečetla, ale teď vím, že musím. Jeho příběh byl napsán velice dojemně a neskutečně vtipně a opravdu mě dostal...
Řekla bych, že tahle kniha mě definitivně přesvědčila o tom, že i krátké povídky mohou mít hloubku a smysl, pokud jsou vyprávěny autorovým srdcem. Ačkoli je samozřejmě těžké hodnotit knihu, na které se podílela taková spousta autorů. Styl psaní se změnil hned dvanáctkrát a všechny příběhy nebyly stejné kvality. Některé byly lepší než ty druhé a naopak. Jistým způsobem ale byly všechny magické. Shledala jsem velmi zábavným pouštět se do nového příběhu a být v očekávání, co se stane tentokrát. Takže bych vám knihu My True Love Gave to Me vřele doporučila. Obzvláště pak těm, kdo ujíždějí na vánočně laděných knihách stejně jako já. Nic vás tak svátečně nenaladí jako čtení o Vánocích, nemám pravdu? Máte-li tedy šanci si tuto knihu přečíst, jděte do toho. Můžete mi věřit, že za to stojí...

Ratings: 4/5

Thursday, 12 November 2015

Penguin Clothbound Classics

In today's post I would like to show you my collection of books published by Penguin Clothbound Classics. I own six books in this edition so far. And my favourite one is Middlemarch by George Eliot. Unfortunately, this one is the most delicate and its cream colored pattern can be easily damaged by hands consequently it requires to treat particularly gently with this book. This Penguin collection contains books of the best classic literature and was designed to decorate every home bookshelf...
Like I've said these books are very precious and delicate so if you're looking for books to take with you for journeys, these are not the best for you. You'd better save them for special occasions or donate them to someone you love. Theirs hardback covers are coated by fabrics with beautiful prints that bestow them sort of vintage look which I really adore. They have got papers of very good quality and colourful ribbon bookmarks. They are just perfect books for every booklover. And if you will use them affectionately, they will decorate even the bookshelves of your descendants some day...
***
V dnešním příspěvku bych vám ráda představila moji sbírku knih z kolekce Penguin Clothbound Classics. Z této edice zatím vlastním šest knih, z nichž mojí nejoblíbenější je Middlemarch od George Eliota. Naneštěstí je právě tato ze všech nejcitlivější. Její krémový potisk může být velice snadno poškozen rukou, proto je potřeba s touhle knihou zacházet obzvláště jemně. Tato kolekce knih od Penguin obsahuje ty největší klasická díla a byla navržena tak, aby ozdobila každou domácí knihovnu...
Jak už jsem říkala, knihy z této edice jsou velice jemné a drahocené, takže pokud hledáte knihy, které byste s sebou mohli tahat na cesty, tyhle pro vás nebudou ty nejlepší. Raději si je ponechejte pro zvláštní příležitosti nebo je darujte někomu, koho máte rádi. Jejich vázané hřbety jsou  potažené látkou s krásnými potisky, jež jim propůjčují jistý vintage look, který mám já osobně nesmírně ráda. Listy mají z velice kvalitního papíru a navíc obsahují barevné pletené záložky. Jsou zkrátka dokonalé pro každého milovníka knih. A pokud se k nim bude chovat láskyplně, jednoho dne budou zdobit poličky ještě vašich potomků...

Tuesday, 10 November 2015

Anne of Green Gables

Author: L. M. Montgomery
Publisher: ALADDIN
Publishing date: 2014
Pages: 440

Anne is a little orphan girl with a penchant for imagining things. She had had a dreadful past but for the time being it seems that the things might turn into good for she is supposed to live with Mr. Cuthbert and his sister in the place that is imbued of imagination - at Green Gables. But then it turns out that they actually wanted a boy because they have no use for a little girl like she is. Anne find herself in the depths of despair at once. Nevertheless, nothing is quite lost yet. Matthew and Marilla Cuthbert might change their minds...

"I'm so glad I live in a world where there are Octobers."

Oh, how much I love this book. The story was so lovable and charming that I was smiling almost constantly during the reading. I grew fond of Anne spelled with an "e" at once. She was genuine and extremely imaginative which I really adore about her. I enjoyed the chitchat of hers very much. It was really entertaining and for this part I identified with her a whole lot. I also talk too much to myself as well as when I feel comfortable or even uncomfortable in the company of certain people. So I guess we have this in common. And then I really like the positive way in which she was thinking. She was very needy but she loved splendid things so it wasn't easy for her at all. Nevertheless, she has always tried to find something delightful in all of the things that had happened to her. And that was really inspiring for me.

L. M. Montgomery has one of the most beautiful writing style I've ever had a chance to read. She wrote Anne's story very romantically, originally and humorously. Anne has became one of my favorite bookish characters. She is nice, sound and kind but she also has quite a bit of wicked behaviour. And that is the thing I like about her the most - that she acts like a real human being instead of fictional heroine. I also like her character development. I dare to say she was totally different at the end of the book compared to the beginning of the story. She was learning from her mistakes and she never repeated them. But for the most part I absolutely adored her relation ship with Gilbreth. Their squabbling was so sweet. Although I was feeling very sorry for him at some times. He was so delightfully assiduous.

"Life is worth living as long as there's a laugh in it."

I don't even know so many words in English to express how wondeful the story about Anne of Green Gables was. I really can't believe that I could live without reading Anne for so long. I just can't imagine not knowing her now. I loved everything about this book. The beautiful surroundings where the story was happening as well as all the colorful characters. Some of them funny, some of them grim, but all of them unique. It made me happy to read this book. And I really can't wait to read the sequels...

Anne je sirotek se zálibou v představování si nejrůznějších věcí. Má za sebou hroznou minulost, ale pro tentokrát se zdá, že by se věci mohly v dobré obrátit, neboť má žít s panem Cuthbertem a jeho sestrou na místě prodchnutém fantazií - v Green Gables. Jenomže se ukáže, že pan a paní Cuthbertovi chtěli ve skutečnosti chlapce, neboť pro dívku jako je Anne nemají žádné využití. Anne se náhle ocitá v hlubinách zoufalství. Ovšem ještě nic není tak docela ztraceno. Matthew a Marrila Cuthbertovi by přeci mohli změnit názor...

"Tomorrow is a new day with no mistakes in it... Yet."

Ach, jak moc miluji tuto knihu. Příběh, který vypráví, je tak roztomilý a okouzlující, že jsem se musela téměř po celou dobu jeho čtení usmívat. Anne psanou s "e" jsem si oblíbila hned napoprvé. Ona je velice originální a vyznačuje se neuvěřitelně obrovskou představivostí, což se mi na ní opravdu líbilo. Její upovídanost byla nesmírně zábavná. A právě v tomto ohledu jsem se s ní velmi ztotožnila. I já si sama pro sebe hodně povídám a stejně tak hodně mluvím, když se cítím příjemně nebo i nepříjemně ve společnosti určitých lidí. Kromě toho se mi také líbil její pozitivní přístup k  věcem. Anne byla velice chudá, ale měla velmi ráda krásné věci, a tak to pro ni občas nebylo vůbec jednoduché. Přesto se pokaždé snažila najít něco pěkného ve všem, co se jí přihodilo. A to bylo opravdu velice inspirativní.

L. M. Montgomery má jeden z nejkrásnějších stylů psaní, který jsem kdy měla možnost číst. Annin příběh napsala velmi romanticky, nevšedně a vtipně. Anne se stala jednou z mých nejmilejších knižních postav. Je milá, moudrá a laskavá, ale stejně tak se občas zapomínala a chovala se poněkud zle. To se mi na ní ovšem líbilo ze všeho nejvíce - že jednala jako normální lidská bytost a ne jako románová hrdinka. Také se mi líbil vývoj, který její postava v průběhu knihy podstoupila. Troufám si tvrdit, že byla na konci příběhu někým úplně jiným, než kým byla na jejím počátku. Učila se ze svých chyb a už je poté nikdy neopakovala. Ze všeho nejvíc mě ale bavil její vztah s Gilberthem. Jejich hašteření bylo tak sladké. Ačkoli mi Gilbertha občas bylo velice líto, neboť se tak moc snažil.

"Looking forward to things is half the pleasure of them."

Chybí mi slova, kterými bych vyjádřila, jak moc úžasný příběh o Anně z Green Gables byl. Opravdu nemohu uvěřit, že jsem mohla žít tak dlouho, aniž bych si její příběh přečetla. Teď už si opravdu nedokážu představit, že bych ji neznala. Na této knize miluji všechno. Krásné okolí, v němž se příběh odehrává, stejně jako barvité charaktery postav. Nekteré zábavné, některé ponuré, ale všechny jedinečné. Dělalo mi radost tuhle knihu číst. A už se nemůžu dočkat na její pokračování...

Ratings: 5/5

Sunday, 8 November 2015

everyday post| Alone In November

Hi my lovely readers,
while I write this post I am sitting on the bed in my room in London. I wear nightdress and am stacked in huge blanket. My suitcases are already unpacked but still I don't feel like home yet. It almost broke my heart that I have brought only twenty-four books with me from my mountainous bookshelves at home. These books are standing on the chest of drawers in front of me for now. I am only one week in London and I already feel homesick in the sense that I incredibly miss my parents. They left yesterday and I was crying inconsolably so I went straight to Foyles and bought the most beautiful and the biggest book I've seen there which was The Snow Queen and Other Winter Tales published by Barnes & Noble Leatherbound Classics. Well now, if you're wondering what am I doing here - in London - I can finally tell you that I am supposed to live and work here. Although at some times it seems to me that I apparently have to go crazy to abandon everyone and everything far beyond, I am happy for this big change. I had had a really stressful and hard times for the last seven days and I almost had given up but then I realized that I have the hardest part behind me. I don't know what will happen next but I hope that the best...

Beautiful dusk in the city...
My new cream coat...
Waffles on the street...
People in London...
Coffee time...
Some of my books I've brought with me...
Dinner with friends...
Books at café...
Reading The Snow Queen and Other Winter Tales...
My bedside table currently...
On the windowsill...